Sháníte letenku s nejlepší cenou?

Laos Wat Phou

Letenka Laos Wat Phou


Laos is a beautiful and fascinating country that offers visitors a wide variety of experiences. One of the most popular places to visit is the Wat Phou temple complex, which is located in the southern part of the country. If you're planning a trip to Wat Phou, one of the best ways to get there is by booking a flight to Laos.

There are several airlines that operate flights to Laos, including Thai Airways, Vietnam Airlines, AirAsia, and Lao Airlines. Depending on your location and travel preferences, you can choose a direct flight or a connecting flight to Vientiane or Pakse, which are the two main airports in Laos.

Once you arrive in Vientiane or Pakse, you can easily book a bus or taxi to take you to Wat Phou. The temple complex is located in the Champasak Province, which is about a four-hour drive from Vientiane and a one-hour drive from Pakse. Alternatively, you can also rent a motorbike and drive yourself to the temple complex.

When you arrive at Wat Phou, you'll be greeted by a stunning display of ancient Khmer architecture. The temple complex is believed to have been built in the 11th century, and it was dedicated to the Hindu god Shiva. Over time, Wat Phou has also become an important Buddhist pilgrimage site, and visitors can see a mix of Hindu and Buddhist imagery throughout the complex.

Some of the most impressive features of Wat Phou include the main temple, which is built on top of a hill and offers stunning views of the surrounding countryside, as well as the two long brick causeways that lead up to the main temple. Visitors can also explore the lower temple, which is located at the base of the hill and features a beautiful collection of carvings and statues.

In addition to the temple complex itself, visitors to Wat Phou can also enjoy a range of other activities in the surrounding area. You can take a boat trip along the Mekong River, explore the nearby Khone Phapheng waterfalls, or visit the nearby UNESCO World Heritage site of Vat Phou and Associated Ancient Settlements. There are also plenty of opportunities to taste the local cuisine and experience the rural way of life in southern Laos.

Overall, a trip to Wat Phou is a truly unforgettable experience that offers visitors a glimpse into the rich history and culture of Laos. Book your flight today and start planning your adventure!


Počasí Laos Wat Phou


Wat Phou is a famous temple complex located in Laos, a country known for its beautiful landscapes, rich cultural heritage, and historical sites. Situated at the base of a mountain and overlooking the Mekong River, Wat Phou offers not only spiritual solace but also breathtaking views of nature. However, the weather plays a crucial role in determining the experience one has at this ancient site.

Laos experiences a tropical monsoon climate, characterized by distinct wet and dry seasons. The wet season typically lasts from May to October, while the dry season occurs from November to April. The climate at Wat Phou can be described as hot and humid, which is typical for this region.

During the wet season, the weather can be quite unpredictable and heavy rain showers are common. The lush greenery surrounding Wat Phou thrives during this time, turning the landscape into a vibrant paradise. However, the rain and occasional thunderstorms can hinder outdoor activities and make it difficult to fully explore the temple complex. It is advisable to carry a raincoat or an umbrella when visiting during this season.

The dry season, on the other hand, offers favorable weather conditions for visiting Wat Phou. The skies are clear, and the temperature is generally cooler, making it more comfortable to explore the site. The lack of rain also means that the paths and trails leading to the temple complex are less muddy and easier to navigate. Visitors can take their time to appreciate the intricate carvings, ancient structures, and serene atmosphere without worrying about being caught in a downpour.

It is worth noting that regardless of the season, Wat Phou can be quite hot. The temple complex's location near the Mekong River contributes to high humidity levels, which can make it feel even hotter. Sunscreen, hats, and drinking plenty of water are essential to stay hydrated and protect oneself from the scorching sun.

In conclusion, the weather at Wat Phou, Laos, significantly impacts the overall experience of visiting this historical site. While the wet season brings lush greenery and a sense of tranquility, heavy rain showers and thunderstorms can hinder exploration. The dry season, on the other hand, offers more pleasant weather conditions, with clear skies and cooler temperatures, making it ideal for fully immersing oneself in the beauty of Wat Phou. Whether visiting during the wet or dry season, it is important to stay prepared and take necessary precautions to enjoy all that Wat Phou has to offer.


Ubytování Laos Wat Phou


Laos je zemí s bohatou historií a kulturním dědictvím, které se odráží v mnoha historických památkách a svatých chrámech rozprostřených po celé zemi. Jedno z takových míst je chrámový komplex Wat Phou, který se nachází v provincii Champasak. Nejenže je to jeden z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Laosu, ale také je chráněným UNESCO světovým dědictvím.

Wat Phou je buddhistický chrámový komplex, který pochází ze 12. století a je postavený ve stylu khmerského umění. Byl postavený na svahu hory Phou Kao, která se nachází poblíž města Pakse, a nabízí návštěvníkům impresivní výhledy na okolní krajinu. Samotné slovo "Wat" znamená chrám v laoském jazyce.

Když dorazíte do Wat Phou, první věcí, kterou si všimnete, je velký kamenný nádvoří s obřím sochou Buddhy. Vstupní brána vás uvítá s krásným řezbářským uměním a detailními sochami bohů a mytologických bytostí. Po vstupu do chrámu uvidíte nejvýznamnější a nejstarší stavbu, kterou je Chrám Wat Phou, nazývaný také jako "houba zlatého posvátného hory". Tento chrám je architektonickým zázrakem a poskytuje návštěvníkům jedinečný pohled na historickou stavbu.

Další zajímavou částí Wat Phou je Velká terasovitá plošina, která sloužila jako místo obřadů a rituálů. Tato plošina je obklopená menšími chrámy a oltáři a poskytuje zářivý výhled na okolní krajinu se svými rozmanitými zelenými poli a řekou Mekong.

Wat Phou je také spojen s náboženským významem a je oblíbeným místem pro buddhistické poutníky. Na vrcholu hory je malý klášter, kde místní mniši provádějí modlitby a meditace. Návštěvníci mají možnost se zúčastnit těchto obřadů a získat hlubší pochopení buddhistické víry.

Kromě historického a náboženského významu nabízí Wat Phou také pohodlné ubytování pro návštěvníky, kteří chtějí zůstat v blízkosti tohoto impresivního chrámu a prozkoumávat okolní oblast. V blízkosti Wat Phou jsou k dispozici různé hotely a ubytování, které nabízejí pohodlí a pohostinnost, aby vaše návštěva byla co nejpříjemnější.

Celkově lze říci, že Wat Phou je nejen jedním z nejvýznamnějších historických a kulturních památek v Laosu, ale také nabízí jedinečný zážitek pro návštěvníky, kteří se zajímají o buddhismus, archeologii a historii. Navštívení Wat Phou je jako cesta do minulosti a poskytne vám možnost objevit krásu a mystérium laoského kulturního dědictví.


Dovolená Laos Wat Phou


Laos je nádhernou zemí, která nabízí mnoho zajímavých turistických atrakcí. Jednou z nejvýznamnějších a nejkrásnějších je historické naleziště Wat Phou.

Nachází se v provincii Champasak a je považováno za jedno z hlavních sakrálních míst jihovýchodní Asie. Wat Phou, což znamená "Hora chrámu" ve starém jazyce Khmer, je starobylý chrám vystavěný v 11. století, který sloužil jako nejdůležitější chrámový komplex angkorské říše.

Dnes je Wat Phou zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO a je jedním z nejnavštěvovanějších turistických míst v Laosu. Návštěvníci mohou prozkoumat rozsáhlé areály chrámu, které se táhnou podél svahu hory a nabízejí nádherné výhledy na okolní krajinu.

Wat Phou je zasazený do krásně udržovaných zahrad s květinami a stromy, které dodávají celému místu klidnou atmosféru. Chrám se skládá z několika staveb, především z hlavní věže, která slouží jako svatyně. Vchodová brána je zde vyzdobena složitými sochami bohů a démonů, což je typický znak architektury angkorské říše.

Každý rok se zde konají tradiční oslavy, během kterých místní obyvatelé přicházejí uctít své předky a projevit úctu k bohům. Turisté mohou být svědky těchto slavností a zároveň se dozvědět něco o místní kultuře.

Na vrcholu hory se nacházejí pozůstatky starobylého města, které bylo dříve hlavním městem regionu. Návštěvníci mohou procházet ruiny a obdivovat zbytky starých paláců a svatyní. Zdejší archeologické naleziště je fascinující a poskytuje návštěvníkům příležitost poznat historickou a kulturní hodnotu tohoto místa.

Návštěva Wat Phou je nejen o historickém objevování, ale také o relaxaci a klidu. Pro ty, kteří touží po odpočinku, je zde možnost se projít po areálu či posedět v některé z přilehlých kaváren a restaurací. Není nic lepšího než ochutnat tradiční laoskou kuchyni a přitom si vychutnávat krásné výhledy na krajinu.

Laos a chrám Wat Phou jsou skvělou volbou pro ty, kteří se zajímají o historii, kulturu a přírodu. Toto místo nabízí jedinečný pohled na minulost i současnost země. Navštivte Wat Phou a dovolte si užít jedinečné zážitky, které tato nádherná lokalita nabízí.


Nejčastější dotazy a odpovědi Laos Wat Phou


1. Co je Laos Wat Phou?
Wat Phou je historický buddhistický chrám nacházející se na jihu Laosu. Je to významné kulturní dědictví a dnes je považováno za jeden z nejdůležitějších turistických cílů v Laosu.

2. Kdy byl Laos Wat Phou postaven?
Wat Phou byl postaven v 11. století, kdy byla oblast ovládána Khmer říší.

3. Navštívíte Laos Wat Phou během jednoho dne?
Ano, je možné navštívit Wat Phou během jednoho dne. Mnoho turistů si zvolí pořádání celodenního výletu z okolních měst.

4. Jaká je vstupní cena do Laos Wat Phou?
Vstupní cena do Laos Wat Phou se liší v závislosti na sezóně a zeměpisné lokalitě. Většinou se cena pohybuje v rozmezí od 30 000 Kipů (3,50 USD) do 50 000 Kipů (5,80 USD) na osobu.

5. Jaké jsou výhody pozdního odpoledního návštěvního času Laos Wat Phou?
Pozdní odpolední návštěvní čas Laos Wat Phou nabízí velmi krásné západy slunce nad chrámem a okolními horami. Je to také čas, kdy není tolik turistů, takže se můžete cítit, jako byste měli celý chrám jen pro sebe.

6. Kde je nejlepší se ubytovat, pokud si chcete vychutnat návštěvu Laos Wat Phou?

Nejbližší město k Laos Wat Phou je Champasak. Doporučujeme si najít ubytování v Champasaku, zejména pokud plánujete navštívit chrám během více než jednoho dne. Tam je mnoho hostelů, hotely a chat s možností vynikajícího výhledu na Wat Phou.


Velké množství spokojených klientů

Nejrozsáhlejší online selekce letenek

Záruka nejnižší ceny

Nejvýhodnější lety do všech koutů světa

Všechny levné letenky do celého světa na jednom webu.

Zjistit letenky